Råvindskonvertering

Stärka upp föreningens ekonomi? Få in kapital till större renoveringar? Eller sänka månadsavgifterna för alla medlemmar? Anledningarna till varför det är så attraktivt med råvindindskonvertering är flera.

Att förvandla en gammal råvind till nya bostäder är ett snabbt och effektivt sätt att öka värdet på både er fastighet och de befintliga medlemmarnas bostäder. Samtidigt får ni in välbehövligt kapital för större renoveringar och fler medlemmar som varje månad bidrar till en bättre ekonomi i föreningen. Det bästa av allt? Som medlem behöver du inte lyfta ett finger, förutom vid omröstningen då. Hur vår process ser ut och de vanligaste frågorna kan du läsa mer om här.

Hur går det till med råvindskonvertering?

Bygglov, byggdamm och byggställningar? Att konvertera en råvind kan kännas som ett stort projekt, men för själva BRF:en innebär en vindsexploatering minimal ansträngning.
Processen i korthet inleds med att vi gör en inventering och sätter samman ett anbud som presenteras för styrelse och medlemmar. Vid godkänt avtal tar vi hand om bygglov och planerar in en byggstart. Under arbetet får ni löpande information från er kontaktperson och innan försäljning görs en slutbesiktning av bostäderna. Som fastighetsutvecklare bär vi ansvaret under hela projektet och ger den nya hyresgästen en garantitid på 5 år för byggnationen och 2 år på vitvaror. En mer detaljerad beskrivning av vår heltäckande process hittar du här.
Läs mer
+

Hur lång tid tar arbetet?

Eftersom varje konvertering har unika förutsättningar och utmaningar är det svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtiden. Av erfarenhet tar en normal byggnation ca 4 – 8 månader beroende på projektets omfattning.
Utöver detta måste man även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering, upphandling och försäljning. Ofta har vi en byggställning på plats så vill ni passa på att göra andra arbeten på fastigheten, exempelvis fasad- & trapphusrenovering, fönsterbyten eller renovering av tvättstuga, kan vi lösa det samtidigt. Då själva ställningen är kostsam innebär det stora besparingar för er förening.
Läs mer
+

Kommer arbetet föra mycket oväsen?

Äldre fastigheter från sekelskiftet har ofta trä i bjälklagen vilket gör dom ganska lyhörda. Därför oroar sig många medlemmar om det kommer låta mycket från själva byggnationen, men även från de nya hyresgästerna när de väl flyttat in.
Generellt gör vi allt det tunga arbetet under den första månaden. Då kan det väsnas lite dagtid innan vi fått ljudisoleringen på plats. Även om huset är gammalt måste vi alltid uppfylla akustikkraven för nybyggnation (ABC-klass) där vi alltid lämnar A eller B på våra arbeten. För er som bor direkt under de nya bostäderna innebär det en extra trygghet eftersom ni inte kommer att störas av era nya grannar.
Läs mer
+

Vad händer med våra förråd?

Om det i dagsläget finns vinds- eller källarförråd på den aktuella ytan ser vi till redan i anbudet hur vi kan omlokalisera dessa. Detta är ett krav som vi måste uppfylla för att kunna ansöka om bygglov.
I denna fasen ställs vår kreativitet på prov när vi försöker hitta nya lösningar som passar föreningen. Vi är experter på att planera och optimera era ytor så att ni får ut det mesta per kvm. Som helhetspartner kan vi även bygga om torkrum, tvättstuga eller soprum så att dessa ytor kan utnyttjas fullt. De nya förråden byggs parallellt med resterande byggnation så att förflyttningen går så smidigt som möjligt.
Läs mer
+

Belastar en råvindskonvertering föreningen ekonomiskt?

Att göra en råvindskonvertering kostar er inte ett öre. Snarare tvärtom. Eftersom vi förvärvar vinden från er betalar vi som fastighetsutvecklare ett pris för råytan som vi kommer överens om.
I centrala Stockholm kan priserna variera mellan 30 000 och 100 000 kr/kvm, i Göteborg är priserna något lägre runt 5000 – 30 000 kr/kvm. Dessutom ökar en vindskonvertering generellt värdet på hela fastigheten och dess befintliga bostäder. Det är först när Vindshem säljer bostäderna som vi får tillbaka på vår investering – så vi är precis lika måna som ni är att resultatet blir snyggt och hantverksmässigt utfört. För de föreningar som vill vara mer delaktiga kan vi även presentera ett partnerupplägg. Då sätter vi tillsammans ett maxtak per kvadratmeter som vi på Vindshem lovar att kunna bygga bostäderna för, och sedan är ni med och delar på den eventuella vinsten vid försäljningen.
Läs mer
+

Varför hjälper ni bostadsrättföreningar med detta?

Saknar man erfarenhet kan det vara både juridiskt snårigt och byggnadsmässigt komplicerat att själva försöka sig på en vindskonvertering.
För oss på Vindshem handlar det därför om att vara en trygg, vägledande partner genom hela processen och bidra med den expertis som krävs för att lyckas. Med höga krav på design och hållbara materialval hjälper vi till med att omvandla era olönsamma utrymmen till unika bostäder som marknaden efterfrågar. Det är så vi bidrar till en mer levande stadsbild samtidigt som vi kan hjälpa till att förbättra Sveriges bostadsrättsföreningars ekonomi. Sen att vi älskar att nörda ner oss i sekelskiftesarkitektur, byggnadsvård och tidlös design underlättar givetvis.
Läs mer
+

Övriga frågor

+

Hur lång tid tar det att bygga om ytan?

Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet är en normal byggtid 3-6 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

+

Kan ni hjälpa till med andra renoveringar i samband med en ombyggnation?

Föreningen kan passa på att utföra åtgärder och renoveringar på sin fastighet i samband med en lokal-/vindsförädling. Eftersom vi redan är på plats kan vi också utföra andra renoveringar som ni efterfrågar. Till exempel kan det vara bra att göra takbyte, fasadrenoveringar, trapphusrenoveringar, fönsterbyten och renovering av tvättstugor i samband med byggnation.

+

Måste det finnas bygglov för att bygga ytterligare lägenheter och hur fås det i så fall?

För att göra väsentliga ombyggnationer av ett hus krävs ett bygglov ifrån stadsbyggnadskontoret. Bygglov söker vi och det är inget föreningen behöver lägga någon tid på. Handlingar så som arkitektritningar och utlåtanden ifrån sakkunniga är något vi tar fram till en bygglovsansökan. Det finns många saker att tänka på i samband med ett bygglov. Vad säger exempelvis detaljplanen, ligger fastigheten inom ett s k bullerområde, vad säger tillgänglighetskrav osv. Detta är något vi kontinuerligt arbetar med och har god kunskap om.

+

I vårt hus finns det ingen hiss, går det att bygga på vinden ändå?

Numera kan man frångå tillgänglighetskravet gällande hissar om föreningen bygger vindslägenheter som är högst 35 kvadratmeter stora, så kallade "Attefallslägenheter". Detta innebär att bostäderna kan beviljas bygglov utan att stadsbyggnadskontoret kan kräva hiss. Det går också att ansöka om dispens från hisskravet om t ex ert hus är av äldre karaktär och det inte är lämpat att installera en hiss. I sådant fall går det att bygga en större bostad även om hissen inte går ända upp.

+

Vår förening har en stor tomt, går det att bygga ett "Attefallshus"?

Tyvärr får inte föreningar lov att bygga sk "Attefallshus" på sin tomt. Om några tillbyggnader/ombyggnader ska göras så är det bygglovspliktigt.

+

Hur mycket betalt per kvadrat kan vi som förening få för vår yta?

Beroende på vart ytan finns geografiskt, dess förutsättningar och vilken typ av yta det är så varierar priset kraftigt. I Göteborg rör det sig från 5.000kr till 30.000kr per kvadratmeter och i Stockholm rör det sig från 30.000kr till 100.000kr där det senare i exemplen är centralt belägna vindsytor med goda förutsättningar till att bygga exklusiva lägenheter.

+

Vem har ansvaret för den nyproducerade lägenheten?

Vi bär fullt ansvar för den nyproducerade ytan från första spadtag till inflyttning av den nya medlemmen. Om något fel skulle uppstå med den nya lägenheten så ansvarar vi mot köparen under en bestämd tid efter inflytt. Normalt ligger det en garantitid på 5 år byggnationen och 2 år på vitvaror. Föreningen tar del av samtliga relevanta protokoll och besiktningar, från förbesiktning till slutbesiktning.

+

Vad måste styrelsen göra för att få möjlighet att avyttra en del av huset till en ombyggnation?

För att styrelsen ska ha möjlighet till att sälja av/avyttra en del av huset så behövs ett stämmobeslut. Detta eftersom det är en väsentlig ombyggnad av föreningens ytor. Antingen lägger styrelsen en motion på årsstämman eller kallar till en extrastämma enligt stadgarna. På stämman så behövs en sk enkel majoritet för att rösta om att avyttra t ex en vind till annat ändamål. Men ska stämman rösta om att flytta på ev vindsförråd krävs det sk kvalificerad majoritet, att minst 2/3 delar av de närvarande röstar ja för att flytta förråden. Även om det blir en kvalificerad majoritet som röstar för men inte alla röstar ja har också enskilda medlemmar rätt att ta frågan vidare till hyresnämnden för beslut i frågan. Det bör noteras att oftast går hyresnämnden på stämmans linje.

Kontakta oss

Sitter du i en styrelse eller är boende i en bostadsrättsförening och undrar vad ni kan göra i er förening? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.