Omvandla lokal till bostadsrätt

Där du ser en gammal vind, ser vi ett framtida hem.

Har ni en tom yta i fastigheten som en råvind, lokal eller ett källarutrymme? På Vindshem är vi specialister på att ombilda olönsamma ytor i bostadsrättsföreningar till unika boenden. För där många bara ser hinder och problem hittar vi istället nytänkande lösningar som ökar er fastighets värde, sänker månadsavgifterna och ger föreningen ökad lönsamhet. Hur, tänker du? Med stor förståelse för byggnadsvård, marknad och juridik erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där vi tar hand om allt från förstudie till försäljning. Resultatet blir exklusiva boenden där fastighetens historia och arkitektoniska värde förvaltas i en modern design. I dagsläget arbetar vi nästan uteslutande med centralt placerade objekt ur det äldre fastighetsbeståndet i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Låter det intressant? Läs vidare eller hör av dig så berättar vi mer.
Kontakta oss

Fördelar för bostadsrättsföreningar

Bättre likviditet

Att överlåta en råvind till oss innebär alltid ett stort och ofta välbehövligt tillskott av kapital till föreningens samlade ekonomi. För pengarna väljer många att genomföra större invändiga såväl som utvändiga renoveringar på fastigheten. Om föreningen är belånad kan kapitalet även användas för att lätta upp ekonomin genom att amortera bort delar av skulderna.

Ökade intäkter

Fler lägenheter i föreningen innebär att det kommer in fler månadsavgifter. Detta ger er en trygg inkomstkälla som i all framtid kommer stärka upp föreningens ekonomi och skapar utrymme för möjligheter. Exempelvis kan föreningen betala sina löpande utgifter/skulder, sätta av till framtida renoveringar eller varför inte sänka den befintliga avgiften?

Minskade kostnader

I samband med en råvindskonvertering tilläggsisolerar vi alltid taket, och finns behovet kan vi även lägga om ert gamla tak. Förutom att det ökar värdet på hela fastigheten innebär det lägre uppvärmningskostnader under vinterhalvåret. Att konvertera en befintlig yta till bostad minskar även underhållskostnaderna då städansvaret övergår till den nya medlemmen.

Fler medlemmar

I en bostadsrättsförening delar medlemmarna på fastighetens skötsel och underhåll – med några extra händer går arbetet snabbare och smidigare. Kanske besitter även de nya medlemmarna talanger som föreningen kan dra nytta av? Fler bostäder sänker även föreningens belåningsgrad då den beräknas på fastighetens totala boarea.

Vår process

Hur går det till när vi skapar nya hem av exempelvis en råvind? Här kan du steg för steg följa processen från första möte till försäljning och tillträde av de färdiga bostäderna.

Steg 01

Kostnadsfri inventering

För att få en uppskattning av ytans potential och förutsättningar behöver vi först komma ut till er och göra en grundlig inventering. Då går vi tillsammans igenom hela fastigheten, tittar på gamla ritningar om sådana finns, kollar skicket på tak och konstruktion samt vilka regelverk samt detaljplan som gäller för er fastighet. Om det i dagsläget finns vinds- eller källarförråd, tvättstuga eller soprum på den aktuella ytan ser vi även hur vi kan omlokalisera detta.

Steg 02

Anbud och avtal

Efter inventeringen sammanställer vi informationen i ett anbud. I anbudet specificeras vilka utmaningar som finns och våra tankar kring projektet. Om styrelsen önskar kan vi närvara på ett styrelsemöte för att svara på era frågor. Om föreningen väljer vårt anbud så tar vi fram ett avtalsförslag. Det är ett avtal där ni som förening överlåter ytan till oss så att vi kan genomföra projektet. Vi har goda referenser av att arbeta med bostadsrättsföreningar.

Steg 03

Bygglov och projektering

Äldre fastigheter i stadsmiljö ställer höga krav på byggnationskunskap samt medför vissa speciella juridiska aspekter. Tillsammans med sakkunniga konsulter och experter tar vi fram ett gediget underlag för ansökan om bygglov – en process som normalt tar ca 10 veckor att få beviljat. När pappersarbetet är klart och stadsbyggnadskontoret gett sitt slutliga godkännande kan vi sätta igång med byggnationen.

Steg 04

Byggnadsfasen inleds

För att garantera att inga skador uppstår i samband med byggnationen förbesiktigar vi närliggande lägenheter. Många undrar över störande ljud, men normalt är det bara den första månaden som det dagtid kan höras oväsen från bygget. Under hela projektet har ni en kontaktperson som löpande ger information gällande tidsplaner och pågående arbeten. Samtidigt som vi förbereder de nya bostäderna genomför vi även förrådsflytten.

Steg 05

Försäljning av lägenheter

Precis som inom all nyproduktion sker alltid en slutbesikning av utomstående bisktningsman innan försäljningen. Då går vi igenom och kvalitetssäkrar bostäderna så att de uppfyller alla tänkbara krav och förväntningar. Tillsammans med mäklare stylar och fotar vi lägenheten så att de kommer till sin fulla rätt. Nu återstår tillträde och nyckelöverlämning – och vips fick föreningen nya medlemmar.

En hållbar fastighetsutveckling

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Sitter du i en styrelse eller är boende i en bostadsrättsförening och undrar vad ni kan göra i er förening? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.