Förstudie

Vill din bostadsrättsförening, du som fastighetsägare eller privatperson bygga nya lägenheter på vinden eller på andra ytor är Vindshem den givna partnern till ert projekt. Ett rekommenderat första steg är att ta fram underlag till ett beslut, genomföra en så kallad ”Förstudie”. I en förstudie utreds vilka möjligheter som finns att vidareutveckla fastigheten och vilka utmaningar som finns i ett kommande projekt.

Eftersom vi är en av de branschledande på att genomföra konverteringar av outnyttjade ytor i Göteborg, så kan vi på ett kostnadseffektivt sätt utreda detta åt beslutsfattare i bostadsrättsförening eller för privata fastighetsägare. Vi tillsammans med vår konsultgrupp tillhör några av de bästa i branschen av ombyggnader i äldre bebyggelse. Vi kan också hjälpa till att utreda övriga underhållsarbeten som behöver genomföras på huset. 
Om bostadsrättsförening eller fastighetsägare vill bygga om delar av sitt hus alternativt medlem som vill bygga upp till etagelägenhet så kan vårt systerföretag Vindshem Bygg lämna offert på de arbeten som önskas genomföras. Vindshem är en helhetspartner. 

Kontakta oss

Sitter du i en styrelse eller är boende i en bostadsrättsförening och undrar vad ni kan göra i er förening? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.