En hållbar fastighetsutveckling

Bostadsbristen i innerstäderna är ett stort problem där vi vill vara en aktiv del av lösningen. Vi har alltid som ambition att de bostäder vi bygger ska stå emot tidens tand och åldras vackert under många år framöver. Därför använder vi uteslutande högkvalitativa material som grova trägolv som tål att slipas, rejäla stenskivor i kök som ger härlig patina och byggmaterial från erkända tillverkare.
Men vårt ansvar sträcker sig bortom materialval. Vid varje nytt projekt är även miljöpåverkan och energiförbrukning viktiga faktorer. För att minimera transporter och gynna lokala entreprenörer ser vi oss alltid först om i närområdet efter partners med tydliga miljöprofiler. Och genom noggrann planering kan vi minska antalet transporter och välja elfordon framför fossildrivna. Det är så vi kan fortsätta att skapa nya hem, men på ett mer ansvarsfullt vis.

Deltar i FN:s globala Agenda2030

I ett försök att förändra världen till det bättre gick FN:s medlemsländer 2015 med på det ambitiösa avtalet Agenda2030. Men att länder skriver under är bara en del av arbetet – för att nå klimatmålen måste även företag såväl som privatpersoner hjälpa till att bidra. Därför arbetar vi aktivt tillsammans med Almi som hjälper oss att bli en mer hållbar entreprenör i alla led. Dessa är de punkter som berör vår verksamhet och som vi dagligen arbetar med att efterfölja.

Att främja god hälsa på arbetsplatsen

På våra arbetsplatser ska alla känna sig trygga och välkomnande. Ett av kraven i våra upphandlingar är att samtliga som arbetar i våra projekt ska innefattas av kollektivavtal. Det säkerställer att alla får rätt lön, arbetar med korrekt skyddsutrustning och har ett gott arbetsklimat under projektet.

Att bidra till samhällsinvesteringar

Genom att bygga nya bostäder i redan befintliga byggnader bidrar vi till en tätare stadsbild och upprustningen av det gamla fastighetsbeståndet. I samband med att vi bygger nya bostäder genomför vi energieffektiviserande åtgärder hos bostadsrättsföreningarna som att tilläggsisolera taket för ett tätare klimatskal.

Att engagera oss i det lokala samhället

Vi väljer alltid att främja de lokala företagen genom att i våra upphandlingar primärt använda oss av mindre, lokala, firmor. Dels för att samarbetet blir mer personligt, men främst för att det minskar transportsträckorna. I samband med våra projekt har vi även som mål att genomföra konstprojekt på våra etableringar.

Att verka för klimatet

Vi vill föregå med gott exempel i en bransch som historiskt legat efter med sina klimatmål. Därför kör vi endast elbilar, försöker använda oss av lokala leverantörer vid materialinköp och planerar noga för att minimera antalet leveranser. Vi försöker även hitta innovativa lösningar i byggprocessen. Det innebärar att verka för cirkulärt byggande, återanvända rivningsmaterial samt använda fler miljövänliga material under produktionen.

Kontakta oss

Sitter du i en styrelse eller är boende i en bostadsrättsförening och undrar vad ni kan göra i er förening? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.